Inte bara Stuveri...

Verksamheten

Gotlands Stuveri AB med dotterbolagen AB Carl E Ekman och Gotland Excursion AB bedriver verksamhet på Gotland och i Nynäshamn. 

Gotlands Stuveri AB har som huvudsakliga uppgift att ge service samt lasta/lossa Destination Gotlands fartyg i Visby och Nynäshamn.

AB Carl E Ekman bedriver skeppsmäkleri och Gotland Excursion AB tar hand om arrangemang på land åt kryssningsbesökare.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07