Vi stödjer färjetrafiken

Färjetrafiken

Gotlands Stuveri arbetar med Destination Gotland och lämnar landbaserat stöd till färjetrafiken. Vi utför trossföringar, lastar och lossar gods från fartygen, sköter leveranser av allehanda varor mellan landlagret och fartygen, såväl som direkt från andra företag i Visby och på Gotland. 

Vi tar också hand om bagagehanteringen till och från fartygen i Visby. Sedan februari 2013 utför vi även stuveritjänsterna åt Destination Gotland i Nynäshamn.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07