Klassiskt stuveriarbete..

Lastning och lossing av fartyg

Förutom färjetrafiken har vi uppdrag att lasta och lossa fartyg, främst för Lantmännens räkning. För detta har vi sedan april 2020 en MultiDocker CH65C vikarmskran som finns i Klintehamn och där vi svarar för bemanning av denna samt kringpersonal som krävs beroende på vilken typ av last det handlar om. Här har vi även en bobcat för lämpning av bulk ombord på fartygen. Vid behov kan även vår lastmaskin ingå i arbetet.

Då det blir arbete i någon annan hamn hyr vi in kran från i första hand Translast, vilket även kan vara fallet i Klintehamn då lastvikter överstiger vikarmskranens kapacitet.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07