Knyta fast en båt..

Trossföring

Trossföring är en uppgift vi bistår all sjöfart till Gotlands kommunala hamnar med. Här följer vi de bestämmelser som ges ut av hamnavdelningen inom Region Gotland. Vi är ISPS-godkända för arbete i Gotlands hamnar.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07