Underhåll av fordon och maskiner..

Verkstad

För att hålla våra fordon och maskiner i bra skick har vi en egen verkstadsdel där Tore och Magnus har koll. Verkstaden har inte all utrusning för tunga fordon, exempelvis ingen travers varför vi inte klarar alla jobb själva men huvudelen av underhåll och kontroller/reparationer löser vi här.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07