Vi på kajen i Visby..

Stuvare

Vi som jobbar på kajen i Visby och Nynäshamn hanterar alla uppgifter som behövs för att fartygen skall kunna lägga till, lasta/lossa och kasta loss. Traditionen går många år tillbaka och vi fungerar i nära samarbete med Destination Gotland och deras personal. Ibland kan det till och med vara svårt för utomstående att se skillnad mellan de olika företagens personal.

Vi sköter transporter med förnödenheter till fartygen, tar hand om bagagehanteringen, bordar trailer, dirigerar bilar, tömmer sopor med mera.

En viktig del är också att samverka med hamnkontoren/hamnägarna för att driften av hamnarna skall gå så smidigt som möjligt.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07