Lossning i Klintehamn

29 Jul 2015

Vi lossade storsäck med gödning åt Fole Kvarn i Klintehamn

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07