04 Dec 2014 

Förvärv av Företaget AB Carl E Ekman och Gotland Excursion AB

Efter förvärv av bolagen AB Carl E Ekman och Gotland Excursion AB den 1 september 2014 ingår nu bolagen i koncernen och är helägda dotterbolag till Gotlands Stuveri AB. VD för bolagen och koncernen är Thomas Nyberg.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07