Verksamhet i Nynäshamn igång

04 Dec 2014 

15 februari 2013 tog vi över stuveriverksamheten i Nynäshamn för trafiken på Gotland. På bilden ser du det glada gänget som arbetade första passet med ny logga på ryggen.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07