En del i logistikkedjan till och från Gotland.

Gotlands Stuveri AB

Gotlands Stuveri AB är ett privat aktiebolag som verkat på Gotland sedan 1919, men aktiebolaget registrerades först 1921. De största aktieägarna är Destination Gotland AB och Region Gotland. Företaget omsätter ca 45 milj. kronor, där den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet står för ca 90 % av intäkterna. Ett avtal för utförandet av stuveritjänster i färjetrafiken är tecknat för hela koncessionstiden till 2015. Gotlands Stuveri AB har i dag ett 40-tal årsanställda. Verksamheten bedrivs både i Visby och Nynäshamn. Investeringar av nya maskiner pågår ständigt för att möta framtidens miljökrav. Utbildning i så väl arbetsmiljö som maskiner sker regelbundet för att möta våra kunders behov. Vi eftersträvar hög kvalité, en god kundservice samt effektivitet i verksamheten.

Företaget bedriver även skeppsmäkleri samt landarrangemang och guidade turer för kryssningsresenärer via dotterbolagen AB Carl E Ekman och Gotland Excursion AB

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07