Lossning i Klintehamn

2015-07-29 08:37 |
Vi lossade storsäck med gödning åt Fole Kvarn i Kl

Nya Terminaltraktorer i N

2015-06-17 02:00 |
Nu byter vi ut terminaltraktorerna i Nynäshamn. Ca

Kranen lämnar Slite

2015-04-02 11:00 |
Vi har sålt vår Fantuzzi hamnkran som stod i Slite

En kugge i logistikkedjan...

Gotlands Stuveri AB

Gotlands Stuveri AB sysslar i huvudsak med lastning och lossning av trailers med terminaltraktorer, trossföring, hamnservice, bildirigering, bagagehantering. Verksamheten pågår på hela dygnet och sysselsätter 30-talet stuveriarbetare i Visby och Nynäshamn. Sommartid är högsäsong då arbetsstyrkan ökar med nästan det dubbla. 

Dessutom hanterar vi konventionellt stuveriarbete med lastning/lossning av i huvudsak gödningsmedel, fodervaror och massaved. Vi kan även ta på oss enklare gräv - och anläggningsjobb samt snöröjning

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07