Vi har förtroendet...

Styrelsen

Styrelsen för Gotlands Stuveri AB består av 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ledamöterna är ägarna samt arbetstagarrepresentant.

Styrelseordförande

Bengt-Erik Bengtsson, Destination Gotland AB

Ordinarie ledamöter

Håkan Johansson, Rederi AB Gotland

Anders Gripne, Destination Gotland AB

Fredrik Jönsson, Lantmännen ek.för.

Nils Nordström, Destination Gotland AB

Bengt Karlsson Arbetstagarrepresentant

Suppleanter

Stefan Ekström, P-O Ekströms Åkeri AB

Mikael Svensson, Arbetstagarrepresentant

Revisor

PWC Sweden


Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07