När du kommer med ett fartyg

Skeppsmäkleri

AB Carl E Ekman bedriver skeppsmäkleri med 8 anställda.

Mestadels av verksamheten bedrivs i Cementas hamn i Slite och Nordkalks hamn i Storugns förutom kryssningstrafiken som är koncentrerad till Visby.

Bolaget bildades 1858 och har i generationer drivits av familjen Ekman.

Från 1 september 2014 är bolaget ett helägt dotterbolag till Gotlands Stuveri AB.

www.carleekman.se

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07