Hamnkran till Slite

04 Dec 2014 

Gotlands Stuveri köper hamnkran. Gotlands Stuveri AB har under september 2012 förvärvat en mobil hamnkran av märket Fantuzzi. Kranen kan göra maxlyft på 100 ton och lyfter över 50 ton med 30 meters utlägg. Det är glädjande säger Gotlands Stuveri´s VD Thomas Nyberg att vi kunnat göra denna affär och därmed skapat möjligheter som inte funnits tidigare på Gotland när det gäller att lossa tungt gods. Tidigare vid denna typ av lossningar har vi alltid varit tvungna att hyra in stora mobilkranar från fastlandet med höga etableringskostnader vilket blivit dyrt för kunden. Kranen kommer att serva den Gotländska industrin samt kunna serva importen av i framtiden den växande vindkraftsparken. Kranen är stationerad i Slite hamn på nordöstra sidan av Gotland. Hamnen har bra tillgänglighet och med bra djupgående. 1 km från hamnen finns stora lagringsytor för gods.

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07