Gotlands Stuveri AB ägs av...

Ägare

Fördelning av aktieinnehav ser ut enligt följande:

6,9%P-O Ekströms Åkeri AB
4,8%Cementa
5,8%Svenska Lantmännen ek. för.
28,8%Region Gotland
53,6%Destination Gotland AB

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07