Gotlands Stuveri AB ägs av...

Ägare

Fördelning av aktieinnehav ser ut enligt följande:

5,8%
Svenska Lantmännen ek. för

94,2% Destination Gotland AB

Gotlands Stuveri AB, Besöksadress: Cypressgatan 5. Box 1101, 621 22 Visby. Telefon 0498-21 02 07